Ramocsaházi Református Egyházközség MÉDIATÁRA
Biztos pontok Tár(a)
 
Adat-Tár
 
Esemény-Tár
 
Hang-Tár, dokumentumok
 
Kép-Tár
 
Emlék-Tár
 
Muzsika (Éden)
 
A Ramocsaházi Református Egyház Története (dolgozat)

 

Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Egyháztörténeti források és az egyházi levéltárak
2007./2008. tavaszi szemeszter
 
 
A Ramocsaházi Református
Egyház története
 
 
Konzulens tanár:                                                         Írta: Andrássy Gergely
Dr. Szabadi István                                                              III. éves teológus-lelkész       
                                                                                           szakos hallgató
 
 
Debrecen, 2008. május 28.
 
Tartalomjegyzék
 

 

 
 
 
Tartalomjegyzék
2.
I. a.
Településtörténet
 
 
3.
I. b.
Ramocsaházi származású híres személyek
1.
Nyárády Mihály
3.
 
 
2.
Mező Imre
3.
 
 
3.
Csopey László
4.
II.
A Ramocsaházi Református Egyház története
a.
A Ramocsaházi Református Egyházközség a következő egyházmegyékhez tartozott
4.
 
 
b.
A Ramocsaházi Református Egyház lelkipásztorai
5.
 
 
c.
Épületek, építkezések
6.
 
 
d.
A Ramocsaházi Iskolával kapcsolatos adatok
7.
 
 
d./1.
A Ramocsaházi Iskola Rektorainak névsora 1793-1901-ig
7.
 
 
d./2.
Az Iskola államosítása
8.
 
 
e.
Ingó és ingatlan javak
9.
 
 
e./1.
Az egyházközség klenódiumaival kapcsolatos adatok
9.
 
 
e./2.
Egyéb ingó és ingatlan javak
10.
 
 
f.
A Ramocsaházi Református Egyházközség jegyzőkönyveiből vett adatok
12.
 
 
f./1.
Pénzügyi adatok
12.
 
 
f./2.
Gyülekezeti élet
13.
 
 
g.
Anyakönyvekből vett fontos illetve érdekes adatok
14.
 
 
h.
A gyülekezet legújabb kori története
15.
 
 
 
A Gyülekezet mai munkatársai
16.
 
 
 
Mellékletek
17.
 
 
 
Felhasznált irodalom, források
18.
 
A RAMOCSAHÁZI REFORMÁTUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE
 
I. a. Településtörténet
 
 
Először 1283-ban említik, Romalchahaza néven.[i] Ekkor még lakatlan lehetett s névadója is élhetett.[ii] A község neve személynévből képződött helynév. A személynevet 1266-ban Ramachaként, majd 1400-ban Romachaként említik. Ez a személynév annak az először 1299-ben leírt Rama névnek a kicsinyítő – becéző képzős származéka, amelynek előzménye a német Rami vagy Ramo személynév lehetett. A község nevének utótagja a birtokos személyraggal ellátott magyar ház, lakóhely, otthon szó.[iii] A korai oklevelek alapján bizonyos „Ramacha” nevű földbirtokos a névadó, ám a szájhagyomány azt a Ramocsaházi Lászlót tartja névadó birtokosának aki, Budavár 1686. évi visszafoglalásakor jeleskedett.
A község írásos említése első alkalommal 1283 történik, 1308-ban már a megye itt tartotta gyűlését. Ekkor még Ramacha a neve, de 1381-ben már Ramachahaza alakban fordul elő.[iv] Ramocsaházán a reformmáció 1547-ben ment végbe[v]. A mai településbe a történelem folyamán  Jánosfalva és Márk nevű településrészek is beolvadtak, de mint falurészek önállóságukat a XIX. sz. végéig megtartották. A település nyugati végét ma is Jánosfalvának nevezik a helybeliek. A településen az írások tanúsága szerint 1556-ban mintegy 105-110 lélek lakik,1618-ban már 240-250 lélek, a XIX. század közepén 425, 1930-ban 1518 fő. A lakónépesség egészen az 1960-as évekig növekszik, ekkor közel 2000 fő volt. Ezt követően fokozatosan csökkent, de az 1990-évektól a stagnálás, lassú növekedés figyelhető meg.[vi]
 
I. b. Ramocsaházi származású híres személyek
 
1)      Nyárády Mihály
 
(Ramocsaháza, 1899Budapest, 1980): néprajzkutató. 1928-ban szerzett jogi doktorátust a budapesti tudományegyetemen. Már fiatalon kezdett foglalkozni a Felső-Tisza vidék tárgyi néprajzával. 1949-től 1954-ig a Nyíregyházi Józsa András Múzeum munkatársaként szervezte a Felső-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság Múzeumát Nyíregyházán, melynek később évtizedekig igazgatója volt. Néprajzkutatóként a Nyírség gazdálkodásával, a kisiparral és a viselettel foglalkozott. Számos tanulmánya jelent meg e tárgykörben a szakfolyóiratokban. Fő művei: Kék község történelmi földrajza (Nyíregyháza, 1941); A Debrecen név eredete (Nyíregyháza, 1944).[vii]
Ő a névadója a Ramocsaházán működő Nyárády Mihály Általános Iskola és Óvoda intézményének.
 
2)      Mező Imre
 
(Ramocsaháza, 1905. december 13.Budapest, 1956. november 1.): szakszervezeti vezető. Szegény paraszt-család gyermekeként nehéz körülmények között volt szabó tanonc Kisvárdán. 1925-ben Belgiumban telepedett le. Itt kapcsolódott a munkásmozgalomba; 1929-ben a belgiumi munkáscsoport vezetője és a Belga Kommunista Párt munkatársa volt. 1936-ban feleségével együtt részt vett a Madrid körüli harcokban. 1939-től Párizs felszabadulásáig Franciaországban részt vett az ellenállásban. 1945-ben hazatért, felelős párt- és szakszervezeti munkakörben dolgozott. 1954-től az Magyar Dolgozók Pártja budapesti bizottságának titkára, 1956. júliusában a Központi Vezetőség tagja volt. Az 1956. októberi forradalom kitörése után posztján maradt a Nagy- budapesti Pártbizottságon és vezetője volt a pártház védelmének. 1956. október 30-án a harcban elesett.[viii]
 
3)      Csopey László
 
(Ramocsaháza, 1856. október 1.Budapest, 1934. június 23.): pedagógus, fordító. A budapesti egyetemen 1883-ban tanári oklevelet szerzett. 1879-től a miniszterelnöki fordító-osztályon rutén-orosz fordító, 1883-1925-ben budapesti gimnáziumi tanár. Több éven át a Nemzet munkatársa. 1885-ben a Magyar Ifjúság Lapja szerkesztője, 1896-tól 1905-ig a Természettudományi Közlöny társszerkesztője. Természettudományi és szépirodalmi műveket fordított, elsősorban oroszból (Gogol, Turgenyev, Tolsztoj), jelentős érdemei vannak az orosz irodalom megismertetésében. 1883-ban rutén-magyar szótárt és több rutén tankönyvet adott ki.[ix]
 
II. A Ramocsaházi Református Egyház története
 
Ramocsaháza középkori egyházát az 1332-37. évi pápai tizedjegyzékek említik. Ezután több, mint 300 év történetéről semmit sem tudunk.[x] A régi adatok a II. Világháborúban teljesen elvesztek, elégtek, tönkrementek. Az anyakönyveknek, Presbiteri Jegyzőkönyveknek túlnyomó része így járt.[xi]
 
a)      A Ramocsaházi Református Egyházközség a következő egyházmegyékhez tartozott:
 
1711-1820 Szabolcsi egyházmegye
1821-1822 Felsőszabolcsi egyházmegye
1822-1952 Középszabolcsi egyházmegye
1952-         Nyírségi egyházmegye[xii]
 
Az 1799. évi jegyzőkönyvben egy listát találhatunk azon településekről, amelyek a felső Szabolcsi egyházmegyéhez tartoznak abban az időben. Ebben a listában Ramocsaháza is szerepel.[xiii]
 
b)       A Ramocsaházi Református Egyház lelkipásztorai
 
 

 

TtREL I.8.c.17.
1976. évi gyűjtés[xiv]
TtREL I.8.d.24.
1942. évi gyűjtés[xv]
1597. június 16.
Ököritói Gáspár
 
Caspar Ököritói
1652. június 2.
Nagyari János
 
Johannes Nagyari
1654. június 7.
Debreczeni Gáspár
 
Caspar Debreceni
1656. június 18.
Ecsedi János
 
Johannes Etsedi
Ettől az időtől 102 éven át, 1758-ig nincsen feljegyzés.
1758-1770.
Kozma István
 
 
1770-1772.
Katona István
 
 
1772-1776.
Erdélyi István
 
 
1776-1780.
Baktai Miklós
 
 
1780-1783.
Czeglédi Sándor
1780-1785.
Czeglédi János
1783-1785.
Pataki János
 
 
1785-1787.
Katona János
 
 
1787-1789.
Szatmári Mózes
1785-1787.
Szatmári Praxi Mózes
Szatmári Paxi Mózes
1789-1792.
Vincze István
1789-1792.
 
1792-1794.
Farkas Gergely
1792-1793.
 
1993-1994.
Rafo György
 
 
1794-1804.
Körtvéllyfái József
1797-1807.
 
1804-1808.
Tóth István
1807-1808.
 
1808-1815.
Kigyósi János
 
 
1815-1842.
Szőlősi Péter
1819-
 
1842-1887.
Nagymáté József
1842-1888.
 
1887-1888.
Szentpéteri István sl.
 
 
1888-1916.
Erdélyi Imre
 
 
1916-1944.
Bakoss Sándor
 
 
1944-1947.
Rápolty László
 
 
1947-1969.
Mikola István
 
 
1969-1992.
Sipos Kund Kötöny
 
 
1992-
Gaál Sándor
és Gaál Sándorné
 
 
1999-2000.
Ötvös Zsolt sl.
 
 
2000-2001.
Százvai László sl.
 
 
2001-2003.
Szűcs Judit sl.,bl.
 
 
2003-2004.
Balogh László sl.
 
 
2004-2005.
Árvavölgyi Béla sl.
 
 
2005-2006.
Búzás Árpád sl.
 
 
2006-2007.
Iszlai Endre sl.
 
 
2007-2008.
Nagy József sl.
 
 
2008-2009.
Szvoren Attila sl.
 
 
2009-2010.
Bodnár Máté sl.
 
 
2010-
Andrássy Gergely sl.,bl.
 
 
 
Jelmagyarázat a táblázathoz:
sl.: segédlelkész;
bl.: beosztott lelkész
A táblázat jobb oldalán a két gyűjtés eltérő adatait tüntettem fel. A nem jelzett adatok megegyeznek.
Kiemeléssel azokat az évszámokat és neveket jelöltem, amelyeket aKeresztelési, esketési, halotti anyakönyv és jegyzőkönyv és egyébb legrégibb feljegyzések 1758-ból, Ramocsaházaforrás tartalmaz.
 
A 16. és 17. században tartott zsinatokon Ramocsaházára ordináltattak nevei, a belényes-ujlaki ref. Lelkész közlése alapján:
1597. Tasnádi zs. „Caspar Ökörító Ramochahazra.”
1652. Várady zs. „Johannes Nagyari Ramoczahazara.”
1654. Szathmárnémeti. „Caspar Debreceni Ramocsahazara nyiri tractus.
1656. Szathmárnémeti. „Johannes Etsedi Ramocsahazara.”
Bejegyezve 1907. aug.19-én Erdélyi Imre lelkész.[xvi]      t o v á b b . . 


[i] Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. II. köt. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1978. 399. o.
[ii] Várady József: Tiszántúl Református Templomai. II. köt. Debrecen, Borsodi Református Egyházmegye, 1991. 867. o.
[iii] Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. II. köt. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1978. 399. o.
[iv] Várady József: Tiszántúl Református Templomai. II. köt. Debrecen, Borsodi Református Egyházmegye, 1991. 867. o.
[v] TtREL I.8.c.17.
[vii] Kenyeres Ágnes (szerk.): Magyar Életrajzi Lexikon. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1994. 669. o.
[viii] Kenyeres Ágnes (szerk.): Magyar Életrajzi Lexikon. II. köt. 3. kiad. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1969. 200-201. o.
[ix] Kenyeres Ágnes (szerk.): Magyar Életrajzi Lexikon. I. köt. 4. kiad. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1967. 323. o
[x] Várady József: Tiszántúl Református Templomai. II. köt. Debrecen, Borsodi Református Egyházmegye, 1991. 867. o.
[xi] TtREL I.8.c.17
[xii] A Tiszántúli Református Levéltár munkatársai által megadott információk alapján
[xiii] Ecclai Ref. Ramocsahaza in 1799.
[xiv] TtREL I.8.c.17.
[xv] TtREL I.8.d.24.
[xvi] Keresztelési, esketési, halotti anyakönyv és jegyzőkönyv és egyébb legrégibb feljegyzések 1758-ból, Ramocsaháza

 

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Link-Tár
 
Kapcsolat-Tár
 
Gyülekezeti kapcsolataink-Tár(a)
 
Számláló
Indulás: 2008-05-28
 
idő van!
 
Akik a fotókat készítették:

 

Andrássy Gergely
Gaál Sándor
Nagy József
Nyeste Ferenc
Popovics Lajos
 

Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS • Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...    *****    Horoszkóp megrendelések, asztrológiai és ezoterikus olvasmányok, szoftverek, letöltések. Szeretettel várlak az oldalon!!    *****    Részletes személyiség és sors analízis,3 év elõrejelzéssel + ajándék névmisztikai elemzés júliusban. Rendeld meg most!!!    *****    Szeretnél egy nagyon részletes születési horoszkópot, 3 év elõrejelzéssel, vagy egy párkapcsolati elemzést? Rendeld meg!